Scholaris

Informacioni sistem za fakultete i univerzitete

Online prijava ispita na Vašem fakultetu, univerzitetu ili visokoj školi

Evidencija finansijskih podataka, ocena, dokumentacije i celokupnog toka studiranja

O sistemu Kontakt

O sistemu

Scholaris je informacioni sistem za fakultete, univerzitete i visoke škole. Omogućuje elektronsku prijavu ispita, evidenciju toka studija, kao i potpuni uvid u dokumentaciju i finansijske podatke studenata.
Prilagođen studentima i studentskim službama, Scholaris je nastao u saradnji sa privatnim fakultetima iz Novog Sada i Beograda kako bi omogućio elektronsku prijavu ispita, jednostavniji uvid u tok studiranja i bolje praćenje finansijskih podataka. Glavni naglasak dat je na jednostavnosti korišćenja, efikasnosti u radu i preglednosti podataka.
Ukoliko ste zainteresovani za naš sistem, kontaktirajte nas i rado ćemo Vam održati prezentaciju našeg proizvoda. Sistemom "ključ u ruke" omogućićemo elektronsku prijavu ispita na Vašem fakultetu u najkraćem mogućem roku. Bez inicijalnih troškova, kupovine servera i sličnih skrivenih troškova, po ceni koja je prilagođena veličini Vaše obrazovne ustanove.

Scholaris je:

Moderan

Izrađen na najsavremenijim tehnologijama, pruža visoku stabilnost i moderan dizajn.

Sveobuhvatan

Obuhvata sve neophodne segmente: elektronsku prijavu ispita, evidenciju ocena, finansijske podatke i još mnogo toga.

Jednostavan za upotrebu

Pregledan i jednostavan: izrađen sa ciljem jednostavnosti i brzine u radu.

Prilagodljiv

Prilagođen širokom spektru visovisokoobrazovnih ustanova, Scholaris pruža visoku slobodu u konfigurisanju sistema.

Modularan

Po potrebi, mogu se napraviti nove funkcionalnosti kako bi sistem odgovorio potrebama Vaše visokoobrazovne ustanove.

Višejezičan

Omogućen je jednostavan odabir jezika korisničkog interfejsa.

Celine

Osnovne funkcionalnosti obuhvataju elektronsku prijavu ispita, vođenje evidencije položenih i prijavljenih ispita, ostvarenih poena, ocena, studentskih finansija, kao i komunikaciju i obaveštenja između studenata i osoblja.

Studentska služba

Studentska služba ima mogućnost pregleda i štampe podataka studenta, kreiranja ispitnih termina, unosa ostvarenih poena i ocena, kao i mogućnost prikaza statistika, prolaznosti, praćenje dokumentacije i jos mnogo toga. Studentka služba može pratiti sve podatke vezane za studente i predmete.

Podaci studenata

Rezultati ispita

Dokumentacija

Studenti

Studenti mogu prijaviti ispite i pratiti rezultate ispita preko svog korisničkog panela. Studentima se pruža uvid u položene ispite, ocene, broj osvojenih poena, kao i mogućnost online plaćanja školarine.

Elektronska prijava ispita

Uvid u rezultate ispita

Plaćanje školarine i prijava ispita

Nastavno osoblje

Nastavno osoblje može kreirati ispitne termine, unositi i pregledati rezultate ispita i aktivnosti studenata.

Kreiranje ispita

Unos rezultata

Evidencija aktivnosti

Finansijska služba

Finansijska služba ima mogućnosti unošenja i praćenja uplata studenata, rata školarine, izdavanja faktura. Postoji mogućnost automatizacije preuzimanja uplata preko izvoda.

Praćenje uplata

Kreiranje rata školarine

Izdavanje faktura

Ponuda

Besplatni probni period

Nudimo besplatni probni period, kao i obuku zaposlenih za korišćenje sistema.

Skalabilna cena

Kako bismo odgovorili što širem spektru obrazovnih institucija, cenu prilagođavamo prema broju studenata u Vašoj obrazovnoj ustanovi, kao i prema funkcionalnim celinama koje su Vam potrebne.

Ključ u ruke

Pristup sistemu je u potpunosti preko interneta, nema potrebe za bilo kakvim dodatnim troškovima instalacije softvera ili serverske opreme.

Kontakt

Za sve informacije, kontakt i detaljnu ponudu, možete nas kontaktirati putem ove forme: